.

.

K Optic apreciază încrederea pe care o manifestați navigând pe site-ul nostru, scriindu-ne sau înscriindu-vă pe forumul nostru, de aceea dorim să vă asigurăm că nu vom furniza, vinde sau ceda nici unei alte părți baza de date referitoare la datele dumneavoastră personale.

Informațiile cu caracter personal ale clientului/utilizatorului pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform cerințelor Regulamentului European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679), K Optic are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Prelucrarea datelor este realizata de catre S.C. KOPTIC ONLINE DEVELOPMENT S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Drumul Valea Furcii nr. 111C, camera 1, sector 6, numar de Inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti: J40/10953/03.09.2020, CIF 42999867.

Acest magazin online trimite anumite date personale ale clienților săi (ID-ul comenzii, prenumele, adresa de e-mail, județul) către Împuternicitul Feedback.TRUSTED.ro, pentru a obține (în mod independent față de magazin) și pentru a publica opinia clienților magazinului cu privire la serviciile acestuia. Datele personale sunt păstrate de Împuternicit pe o perioadă maximă de 67 de zile (TRUSTED.ro își rezervă dreptul de a modifica perioada maximă pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților săi). Toate opiniile publicate sunt anonime.

Scopul colectării datelor este:

 Răspunsul la solicitările transmise pe email sau telefonic, cu privire la produsele și serviciile noastre

 Utilizarea forumului de discuții

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele solicitate, aveți și posibilitatea de a folosi alte modalități de contact.

În cazul în care este necesar, vom externaliza către alte companii anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, a site-ului web, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.

Tertii care au acces la aceste date sunt Magazinele Partenere K Optic, companiile de livrare, procesatorii de plati, serviciile de e-mail marketing. 

Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri și sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale încredințate.

In cazul plasarii unei comenzi, prelucrarea datelor este realizata de catre S.C. KOPTIC ONLINE DEVELOPMENT S.R.L si, dupa caz, Magazinul Partener K Optic caruia i se aloca comanda.

SC Catalina Optic SRL

SC Medical Optik SRL

SC Centrul Optic Munteanu SRL

SC Ochio SRL

SC Optilux Srl

SC Optica Veszi  SRL

SC Anamar OPtimac SRL

SC Vladi Optic SRL

SC Spot Optik Srl

SC Optical Lens Eyes SRL

SC Vedere SRL

SC Orange Optic SRL

SC Clarity Express SRL

                                    

In scop de marketing, au acces la date platformele Facebook, Google, Mailchimp.Pentru livrarea comenzii, datele sunt accesate de catre firmele de curierat.

Date de trafic colectate: adrese IP.

Toate transferurile de date cu caracter personal către terțe părți vor fi efectuate cu notificarea dumneavoastră anterioară și, după caz, cu acordul dumneavoastră. Orice transferuri de date cu caracter personal în alte țări decât cele pentru care a fost luată o decizie de adecvare în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor de către Comisia Europeană, după cum este prezentat la adresa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, au loc pe baza unor acorduri contractuale ce utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.

Drepturile utilizatorului

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Departamentul relații cu Clienții, la adresa de e-mail office@ koptic.ro, sau prin poștă la K Optic, strada Carol Davila, Nr. 85, Sector 5, cod postal 050456, Bucureşti.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dreptul de intervenție asupra datelor se aplică pentru:

 rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Revizuiri ale politicii

K Optic poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste politici prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Această pagină a fost revizuită la data de 26.01.2021.

0
0